DOKUMENTY
 • Dokument 01   Michałkiewicz Mieczysław i Zofia Długołęcka - Michałkiewicz - akt ślubu z 1918 r. (odpis z 1947 r.)

 • Dokument 02   Borowiak Jan i Maria Michałkiewicz - akt ślubu z 1917 r.

 • Dokument 03   Michałkiewicz Stanisław i Danuta Kledecka - Michałkiewicz - akt ślubu cywilnego z 1950 r.

 • Dokument 04   Michałkiewicz Stanisław i Danuta Kledecka - Michałkiewicz - akt ślubu kościelnego z 1950 r. (odpis z 1952 r.)

 • Dokument 05   Michałkiewicz Maria Antonina - akt urodzenia z 1895 r. (odpis z 1938 r.)

 • Dokument 06   Długołęcka Izabella - akt urodzenia wydany w 1901 r.

 • Dokument 07   Długołęcka Izabella - akt urodzenia wydany w 1946 r.

 • Dokument 08   Borowiak Maria - akt urodzenia z 1918 r. (odpis z 1939 r.)

 • Dokument 09   Michałkiewicz Maria Antonina - akt chrztu, odpis z 1917 r.

 • Dokument 10   Borowiak Jan - akt chrztu z 1917 r.

 • Dokument 11   Borowiak Janusz - akt chrztu, odpis z 1925 r.

 • Dokument 12   Michałkiewicz Antonina - akt zgonu z 1936 r.

 • Dokument 13   Wrzyszczyński Maciej - akt zgonu z 1895 r. (odpis z 1942 r.)

 • Dokument 14   Klarowicz Marcianna - akt zgonu z 1897 r. (odpis z 1942 r.)

 • Dokument 15   Czerniewska Irena - akt zgonu z 1952 r.

 • Dokument 16   Michałkiewicz Zofia - akt zgonu z 1981 r.

 • Dokument 17   Michałkiewicz Marian - dokument święceń kapłańskich z 1914 r.

 • Dokument 18   Brewiarz ks. Mariana Michałkiewicza z 1926

 • Dokument 19   Michałkiewicz Marian - dokument: Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia ludności

 • Dokument 20   Kledecka Danuta - Michałkiewicz - Kennkarte z 1942 r.

 • Dokument 21   Borowiak Jan - Kennkarte z 1942 r.

 • Dokument 22   Michałkiewicz Zofia - nekrolog z 1981 r.