SPOKREWNIONE RODZINY

Adam - Jan Adam (ur. 1946) był mężem Hanny Michałkiewicz. Karolina Adam wyszła za Rafała Guździoła i nazywa się Karolina Adam-Guździoł.

Berger - Elżbieta Berger (ur.? ok. 1800, zm.?) była żoną Tomasza Mikołajczaka (ur.? ok. 1800, zm.?). Ich synem był Jan Mikołajczak, który ożenił się z Albertyną Kaźmierską.

Biskupski - Paweł Biskupski (ur. 1824, zm. 1872) był pierwszym mężem Franciszki Cystof. Ich dziećmi byli Stanisława Biskupska, Małgorzata Biskupska, Rozalia Biskupska (wyszła za Piotra Mikołajczaka).

Borowiak - Jan Borowiak (ur. 1885 Pawłowice, zm. 1959) był mężem Marii Antoniny Michałkiewicz (ur. 1894 Rusibórz, zm. 1969 ?). Mieli oni 3 dzieci: Janusz Borowiak, Maria Borowiak i Anna Borowiak.

Cystof (Cisdorf, Zisdorf) - Franciszka Cystof (ur. 1836, zm. 1912) była pierwszą żoną Pawła Biskupskiego. Po jego śmierci wyszła za ? Witowiaka.

Czechowicz - Teofila Czechowicz (ur. 1824 Smolin, zm. 1908 Poznań) to żona Stanisława Długołęckiego. Ich ślub był w 1844 r. w Ceradzu Kościelnym. Jej rodzice ? nieznani.

Długołęcki - Grzegorz Długołęcki (ur. ok. 1770 r.?) był mężem Klary ?. Mieli oni ? dzieci. Jednym z dzieci był Stanisław Długołęcki (ur. 1810 ?, zm. 1893 Jelonek k/Gniezna), mąż Teofili Czechowicz (ur. 1824, zm. 1908). Ich ślub był w Ceradzu Kościelnym. Mieli oni 6 (?) dzieci, które urodziły się w latach 1850-1870: Stanisław Długołęcki (2 razy żonaty: z Katarzyną Tułodziecką i Wandą Wolską), Maria Długołęcka (wyszła za Kuleszę), Franciszka Długołęcka (wyszła za Felickiego), Jadwiga Długołęcka, Wiktoria Długołęcka, Bolesława Długołęcka. Kolejne pokolenie Długołęckich (dzieci Stanisława i Katarzyny oraz Wandy) to urodzeni w latach 1890-1901: Izabella Długołęcka (wyszła za Liebeka), Konstanty Długołęcki (ożenił się z Marią ?), Antoni Długołęcki (ożenił się z Józefą Nowacką), Stefan Długołęcki (kawaler) i Zofia Teofila Długołęcka (wyszła za Michałkiewicza).

Fryze - Katarzyna Fryze (nazwisko panieńskie) została żoną Jana Lipińskiego, właściciela majątku w Chrząstowie pod Nakłem, Osiecz Wielki pow. Włocławski, Stara Dąbrowa pow. Wolsztyn. Było to około 1790 - 1820 r.

Kaźmierski (Kazimierski) - Albertyna Kaźmierska (Kazimierska, Kaźmirska?) (ur. 1829, zm. 1910) była żoną Jana Mikołajczaka. Rodzicami Albertyny byli Jan Kaźmierski i Albertyna Rohde.

Klarowicz - Marcjanna (Marcyana) Klarowicz (ur. 1830 Krotoszyn, zm. 1897 Gorzyce) była żoną Macieja Wrzyszczyńskiego. Rodzicami Marcjanny byli Franciszek Klarowicz (ur. 1799 ?, zm. 1870 Jaktorowo) i Julianna Waszczyńska, którzy mieli jeszcze m.in. syna ks. Ignacego Klarowicza.

Kledecki - Danuta Kledecka (ur. 1923, zm. 2006) była żoną Stanisława Michałkiewicza (ur. 1923, zm. 1980). Ojcem Danuty Kledeckiej był Kazimierz Kledecki (syn Ludwika Kledeckiego), który miał jeszcze 2 dzieci: Zbigniewa Kledeckiego i Haliną Kledecką. Ludwik Kledecki (ur. 1849, zm. 1932 Poznań) ożenił się z Marianną Konieczną (ur. 1852, zm. 1931), mieszkali oni w Gnieźnie, Czerniejewie, Żydowie, Łubowie, Kłecku oraz w Poznaniu i mieli 8 ? dzieci (urodzone w latach 1880/1900): Kazimierz, Seweryna, Helena, Tomasz, Józef, Franciszek, Wincenty, Walenty.

Kleszyński - Teofil Kleszyński był mężem Witosławy Mikołajczak (ur. 1895, zm.? Kraków). Ich dzieci to Andrzej, Genowefa i Jerzy Kleszyńscy. Dalsza linia Kleszyńskich mieszka w Krakowie.

Konieczny - Marianna Konieczna (ur. 1852, zm. 1931) była żoną Ludwika Kledeckiego.

Liebek - Bronisław Liebek (ur. 1896 Środa, zm. 1972 Poznań) był mężem Izabelli Długołęckiej.

Lipiński - Jan Lipiński, właściciel majątku w Chrząstowie pod Nakłem, Osiecz Wielki pow. Włocławski, Stara Dąbrowa pow. Wolsztyn. Było to około 1790 - 1820 r. Ożenił się on z Katarzyną FRYZE. Jednym z ich dzieci była Pelagia LIPIŃSKA, ur. 15.12.1819 w Chrząstowie pod Nakłem, zm. 2.4.1896 w Poznaniu.

LISTEWNIK - Stefan Listewnik (ur. 1929, zm. 1998) był mężem Haliny Kledeckiej. Ich dzieci to Aneta i Paweł Listewnik.

Mieleszyński - Aleksander Mieleszyński (ur.?, zm. ok. 1942 w Nowej Wsi) był mężem Zofii Michałkiewicz (ur. ?, zm. 1965 Nowa Wieś). Mieli 2 dzieci: Aleksander Mieleszyński i Irena Mieleszyńska (ur. 1910, zm. 1952), która wyszła za Mariana Czerniewskiego.

Mikołajczak - Tomasz Mikołajczak (lata 1800) był mężem Elżbiety Berger. Ich dziećmi byli ?, m.in. Jan Mikołajczak (ur. ?, zm. 1921), mąż Albertyny Kaźmierskiej. Dziećmi Jana i Albertyny byli: Piotr Mikołajczak (ożenił się z Rozalią Biskupską), Elżbieta Mikołajczak, Tomasz Mikołajczak (wyjechał do Ameryki ?), Róża Mikołajczak (wyszła za Franciszka Budzyńskiego) i Cecylia Mikołajczak (wyszła za Mieczysława Przystanowskiego). Kolejne pokolenie pochodzi od Piotra Mikołajczaka i Rozalii z d. Biskupskiej. Ich dziećmi byli: Witosława Mikołajczak (wyszła za Kleszyńskiego), Tadeusz Mikołajczak, Irena Mikołajczak, Stefania Mikołajczak, Edmund mikołajczak, Bronisław Mikołajczak (ożenił się z Marią Krenz i Władysławą Różańską), Stanisłąwa Mikołajczak (wyszła za Kazimierza Kledeckiego).

Rohde - Albertyna Rohde (lata 1800) była żoną Jana Kaźmierskiego. Rodzina Rohde mieszka w Niemczech.

Sobecki - Stanisław Sobecki (ur.?, zm.?) był mężem Stanisławy Tułodzieckiej (ur. 1857 Osiecz, zm.?).

Tułodziecki - Bernard Tułodziecki (mąż Katarzyny Frydrychowicz z Wilcza pod Koronowem) ur. ok. 1770?, zm.?. Ich dzieci to m.in. Antoni Tułodziecki (ur. 1809, zm.1865), ks. Jan Tułodziecki (ur. 1813, zm. 1876) i Emilia Tułodziecka (ur.? zm.?, przyszła żona Edwarda Petersona). Antoni Tułodziecki miał dzieci: Helena Tułodziecka, Zofia Tułodziecka, Aniela Tułodziecka, Kazimierz Tułodziecki, Stanisław Tułodziecki, Stefan Tułodziecki, Katarzyna Tułodziecka, które urodziły się w Starej Dąbrowie k/Wolsztyna lub Osieczu w latach 1840-55.

WARGA - Jadwiga Warga (ur. 1954 Grabów n/Prosną), córka Stanisława Wargi, jest żoną Michała Michałkiewicza.

Waszczyński - Julianna Waszczyńska (ur.?, zm.?) była żoną Franciszka Klarowicza (lata 1800/1870).

Witowiak (Woytowiak) - ? Witowiak był drugim mężem Franciszki Cystof. Mieli 2 dzieci: Antoniego i Franciszka Witowiaka.

Wrzyszczyński - Maciej Wrzyszczyński (ur. 1822 Krotoszyn, zm. 1895 Gorzyce) był mężem Marcjanny Klarowicz z Krotoszyna.