HERB

Herb "KOŚCIESZA" - Strzegomia, Strzegonia
W polu czerwonym strzała srebrna żeleźcem do góry, w środku przekrzyżowana, w końcu bez opierzenia rozdarta. W klejnocie trzy pióra strusie.

Najwcześniejsze wzmianki:
Pierwsze pieczęcie herbu pochodzą z XIV wieku: 1317 (starosta wielkopolski i kujawski Stefan Pekawka), 1361 ( dziekan sandomierski Jakub), 1362 (sędzia ziemski sieradzki Jaksa), 1387 (późniejszy starosta lwowski Gniewosz z Dalewic).

Herbowni:
Posługiwało się nim około 150 rodzin, w tym odmianą herbową Piłsudski marszałek Józef Piłsudski. Większość nazwisk herbownych: Bodurkowicz, Bolsanowski, Boreyko, Brzeziński, Brzostowski, Bujalski, Chodkiewicz, Chodzicki, Chotowski, Chrząstowski, Ciborowski, Czela, Dolski, Dorchowski, Dorchostajski, Dylewski, Gniewosz, Golejewski, Gołaszewski, Gombrowicz, Jałbrzykowski, Jaszkowski, Jaworski, Kakowski, Karnicki, Kobelski, Kobylski, Kojałowicz, Kolenko, Kołakowski, Kopytkowski, Kościeski, Kościesza, Kościszewski, Kosmowski, Kossowski, Kułakowski, Kurnicki, Łazarewicz, Listowski, Mackiewicz, Męczyński, Mężyński, Michałkiewicz, Miłoszewski, Miroszewski, Mniszewski, Moczygemba, Nahorerki, Narwitowicz, Nielubowicz, Olszewski, Orański, Ożegalski, Leduchowski, Prawecki, Przyborowski, Przybylski, Pudłowski, Rakowski, Ratomski, Reszczyński, Rudawski, Rudziecki, Rzeżyński, Saniewski, Siechmowicki, Siekierzyński, Sławogorski, Słonczewski, Stanisławski, Stryszewski, Strzegocki, Suliszewski, Szałapski, Szkliński, Szymkowicz, Targoński, Trojnowicz, Tukalski, Waszkiewicz, Wawroński, Wereszczaka, Wesławski, Wilamowski, Wnorowski, Wodyński, Wołodźko, Wolski, Wołkowicz, Wroński, Zabiński, Zakrzewski, Załuski, Zberowski, Zbiruski, Zerzyński, Żaba.